FANDOM


Lotos-kasia-blekiewicz
Nie sú to síce obludy, ale pokojne by som ich za ne aj považoval. Je to národ žijúci na ostrove v Mori oblúd. Každému návštevníkovi dajú ochutnať kvet lotosu. Kto ho ochutná, zabudné na všetky veci, ktoré boli pre neho dôležité a jediné, po čom túži je zosťať na ich ostrove už navždy. Stretol sa snimi aj Odyseus na svojom putovaní a svojich námorníkov zachránil tím, že ich odtiahol násilím na svoju loď. Účinok kvetu po pár hodinách vyprchá. V Percy Jackson sérií sa s nimi Percy, Annabeth a Grover stretli v kasíne Lotos v Las Vegas.