FANDOM


Boh temnoty. Bol to jeden z prabohov, základných prvkov Zeme. Jeho temnota obklopovala brehy sveta a vypĺňala jeho najčiernejšie praskliny. Jeho žena Nyx sa s nimi zlučovala, aby priniesla svetu noc, zatiaľ čo jeho dcéra Heméra temnotu každý deň pretrhávala, aby prinášala deň. Erebos je taktiež názov severnej časti Hádovho (Hádes) kráľovstva.