FANDOM


Res
Syn Dia a Héry, boh vojny. Pre zložitosť vojnového umenia a nie vždy istého výsledku vojnového ťaženie, si Gréci nevystačili z jedným bohom vojny. Pre vojnu vedenú múdro a teda vojnu víťaznú bola symbolom Aténa. Pre vojnu vedenou slepou zúrivosťou, a teda neistú, bol bohom Áres. Nebolo jediného boja ktorého by sa nezúčastnil. So svojimi synmi Deimom a Fobom rozsieval na bojisku smrť spolu s bohyňou sváru Eris a bohyňou vojnového vraždenia Enýó. Napriek tomu ho Gréci zobrazovali ako takmer krásavca, urasteného muža. S Afroditou mal päť detí : Deima, Foba, Eróta, Anteróta a Harmoniu. Považoval sa tiež za praotca národa bojových žien Amazoniek.